Yenibağlar Mah. Uludağ Sokak, 7/A Tepebaşı / ESKİŞEHİR
trende

Boyun Düzleşmesi
Anasayfa » Boyun Düzleşmesi

Servikal lordoz düzleşmesi olarak adlandırılan boyun düzleşmesi, teknolojinin ilerlediği ve sedanter (hareketsiz) yaşam tarzının giderek arttığı günümüzde sıkça karşılaşılan bir problemdir. Boyun düzleşmesi kısaca, boynun kendine has kıvrımını kaybetmesi sonucunda oluşur. Boyun düzleşmesini engellemek için yapılabilecek birtakım egzersizler ve hayat standardı değişiklikleri bulunmaktadır.

 

Boyun düzleşmesi nedir?
Omurgayı oluşturan 33 omurun yedisi boyun bölgesinde bulunur. Omurga sağlıklı bir insanda düz değil kıvrımlı bir yapıdadır. Bel ve boyun bölgesindeki omurlar hafif oyuklar, sırt ve kalça bölgesindeki omurlar ise tümsekler oluşturacak şekilde sıralanmıştır. Bu oyuklara tıp dilinde lordoz, çıkıntılara ise kifoz denir. Örneğin, bir insanın beli olması gerekenden daha çukur olursa lordoz, sırtı ise daha çıkıntılı olursa kifoz olarak adlandırılır. Servikal lordoz boyunun normal kıvrımını ifade eden bir terimdir. Servikal lordoz düzleşmesinde bu hafif “C” şeklinde olan kıvrım düzleşir, hatta daha ileri vakalarda ters yöne doğru çıkıntı (servikal kifoz) oluşturabilir.
Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir?
Boyun düzleşmesinin en sık görülen belirtisi kas ağrısıdır. Omurganız anormal bir şekilde kıvrıldığında, kaslarınız farklı yönlerde çekilerek kasılmaya veya spazmlar yaşamaya başlar. Servikal lordozunuz varsa, bu ağrı boynunuza, omuzlarınıza hatta belinize kadar uzanabilir. Düz bir yüzeyde yatarak boynunuzun eğrisi ile sırtınızla yer arasında çok fazla boşluk olup olmadığını kontrol ederek boyun düzleşmesi belirtisini kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Boyun düzleşmesi belirtileri her insanda aynı şekilde kendini göstermeyebilir. Boyundaki doğal kıvrımı kaybetmek, boyun ağrısı, baş ağrısı ve diğer sorunların olasılığını artırırken servikal lordoz düzleşmesi olan herkes bu semptomları yaşamaz. Bazı hastalar ise hiçbir belirti vermez. Bununla beraber bazı insanlar ağrı yaşamasa da, fiziksel aktiviteler yaparken zorlandıklarını fark etmeye başlayabilir.

Herhangi bir aktif semptomunuz olmasa bile, anormal bir boyun eğriliğini dikkate almamak sizi bir kazada, kaymada veya düşmede, sakatlanmaya daha yatkın hale getirebilir. Omurgası güçlü bir insanı rahatsız etmeyecek bir koşul, bozuk duruşlu bir insanda uzun vadeli hasara yol açabilir.

Boyun haricinde aşağıda sayılan semptomlardan birini yaşıyorsanız, doktorunuza danışmanızda fayda vardır:

 • uyuşma
 • karıncalanma
 • elektrik çarpması gibi hissedilen ağrılar
 • zayıf mesane kontrolü
 • zayıflık
 • kas kontrolünü sağlamada zorluk

Bunlar, sıkışmış bir sinir gibi daha ciddi bir durumun belirtileri olabilir.

 

Boyun düzleşmesinin nedenleri nelerdir?

Boyun düzleşmesinin en yaygın nedeni, uyanıkken veya uyurken uzun süre bozuk bir duruşta kalmaktır. Bozuk duruş, meslek koşullarından, tekrarlayan hareketlerden veya cep telefonu ya da bilgisayara uzun süre bakmaktan kaynaklanabilir. Bununla birlikte, boyun düzleşmesinin diğer olası nedenleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Dejeneratif disk hastalığı: Yaşlandıkça, omurlar arası diskler dejenere olmaya başlar. Bu durum, omurganızdaki disklerin incelmesine ve çökmesine neden olur. Omurgada gerçekleşen bu değişiklik, boynunuzun doğal kıvrımını değiştirebilir ve başınızın ağırlığı nedeniyle dengesizliğe yol açabilir. Dejeneratif disk hastalığının ciddiyeti genellikle yaş ilerledikçe artış gösterir.
 • İyatrojenik bozukluk: İyatrojenik (veya iatrojenik) tıbbi bir prosedürün istenmeyen sonucu demektir. Boyun düzleşmesi de iyatrojenik olabilir. Omurgadaki basıncı azaltmak için yapılan bir laminektomi operasyonu, servikal lordoz düzleşmesine sebebiyet verebilir. Bu komplikasyon yetişkinlerden daha fazla bu operasyonu geçiren çocuklarda görülür. İyatrojenik bozukluk, füzyonun çok kısa olduğu başarısız bir servikal omurga füzyon operasyonundan da kaynaklanabilir.
 • Doğuştan gelen (konjenital) bozukluklar: Konjenital hastalıklar ya da doğum kusurları, doğumdan kaynaklanan rahatsızlıklardır. Servikal kifozu doğuştan olanlarda, genellikle idrar yolları veya böbrek kusurları gibi vücudun diğer bölgelerinde de komplikasyonlar vardır. Servikal kifoz, konjenital bir kusur olduğunda, omurga anormal şekilde büyür ve omurlar büyüdükçe üçgen bir şekil oluşturur. Bu, boyuna ve yığılmış omurlara doğal olmayan bir eğri kazandırır.
 • Travma: Travmalar servikal boyun düzleşmelerine hatta servikal kifozlara neden olabilir. Bir araba kazası, düşme veya spor yaralanması dahil olmak üzere birçok darbe travmaya neden olabilir. Bu bölgedeki ligamentler kırılır veya yırtılırsa, omurga öne doğru kıvrılabilir ve omurga boşluğu daralabilir.
 • Tümörler ve enfeksiyonlar: Bu bölgelerde gelişen tümör ve enfeksiyonlar şişlik yaratarak boyunun doğal kıvrımının bozulmasına neden olabilir.

 

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: